Lupainsinöörin lupapäätös 9.1.2024, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätös 9.1.2024, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 11.1.2024 – 26.1.2024

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen