Lupainsinöörin lupapäätös 7.12.2023, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätös 7.12.2023, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 11.12.2023 – 27.12.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen