Lupainsinöörin lupapäätös 27.1.2022

Lupainsinöörin lupapäätös 27.1.2022
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 31.1.2022 – 15.2.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen