Lupainsinöörin lupapäätös 26.11.2020, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätös 26.11.2020, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 30.11.2020 – 15.12.2020

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen