Lupainsinöörin lupapäätös 22.6.2023, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätös 22.6.2023, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 26.6.2023 – 11.7.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen