Lupainsinöörin lupapäätös 21.3.2024, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätös 21.3.2024, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 25.3.2024 – 9.4.2024

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen