Lupainsinöörin lupapäätös 12.10.2023, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätös 12.10.2023, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 16.10.2023 – 31.10.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen