Lupainsinöörin lupapäätös 1.2.2024, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätös 1.2.2024, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 5.2.2024 – 20.2.2024

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen