Lupainsinöörin lupapäätökset, kantakaupunki ja Peräseinäjoki, 3.9.2020

Lupainsinöörin lupapäätökset, kantakaupunki ja Peräseinäjoki, 3.9.2020
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 7.9.2020 – 22.9.2020

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen