Lupainsinöörin lupapäätökset 9.9.2021, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 9.9.2021, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 13.9.2021 – 28.9.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen