Lupainsinöörin lupapäätökset 9.6.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 9.6.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 13.6.2022 – 28.6.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen