Lupainsinöörin lupapäätökset 8.7.2021, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 8.7.2021, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 12.7.2021 – 27.7.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen