Lupainsinöörin lupapäätökset 8.6.2023, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 8.6.2023, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 12.6.2023 – 27.6.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen