Lupainsinöörin lupapäätökset 8.12.2022, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 8.12.2022, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 12.12.2022 – 27.12.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen