Lupainsinöörin lupapäätökset 7.7.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 7.7.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 11.7.2022 – 26.7.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen