Lupainsinöörin lupapäätökset 7.5.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 7.5.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 11.5.2020 – 26.5.2020

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen