Lupainsinöörin lupapäätökset 7.4.2022, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 7.4.2022, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 11.4.2022 – 26.4.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen