Lupainsinöörin lupapäätökset 7.3.2024, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 7.3.2024, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 11.3.2024 – 26.3.2024

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen