Lupainsinöörin lupapäätökset 6.6.2024

Lupainsinöörin lupapäätökset 6.6.2024
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 10.6.2024 – 25.6.2024

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen