Lupainsinöörin lupapäätökset 6.10.2022, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 6.10.2022, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 10.10.2022 – 25.10.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen