Lupainsinöörin lupapäätökset 5.11.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 5.11.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 9.11.2020 – 24.11.2020

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen