Lupainsinöörin lupapäätökset 5.10.2023, kantakaupunki ja Nurmo

Lupainsinöörin lupapäätökset 5.10.2023, kantakaupunki ja Nurmo
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 9.10.2023 – 24.10.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen