Lupainsinöörin lupapäätökset 30.9.2021, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 30.9.2021, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 4.10.2021 – 19.10.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen