Lupainsinöörin lupapäätökset 30.4.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 30.4.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 4.5.2020 – 19.5.2020

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen