Lupainsinöörin lupapäätökset 30.3.2023

Lupainsinöörin lupapäätökset 30.3.2023
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 3.4.2023 – 18.4.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen