Lupainsinöörin lupapäätökset 3.3.2022, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 3.3.2022, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 7.3.2022 – 22.3.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen