Lupainsinöörin lupapäätökset 3.2.2022, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 3.2.2022, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 7.2.2022 – 22.2.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen