Lupainsinöörin lupapäätökset 3.12.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 3.12.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 7.12.2020 – 22.12.2020

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen