Lupainsinöörin lupapäätökset 3.11.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 3.11.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 7.11.2022 – 22.11.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen