Lupainsinöörin lupapäätökset 29.6.2023, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 29.6.2023, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 3.7.2023 – 18.7.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen