Lupainsinöörin lupapäätökset 29.4.2021, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 29.4.2021, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 3.5.2021 – 18.5.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen