Lupainsinöörin lupapäätökset 29.10.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 29.10.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 2.11.2020 – 17.11.2020

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen