Lupainsinöörin lupapäätökset 28.5.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 28.5.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 1.6.2020 – 16.6.2020

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen