Lupainsinöörin lupapäätökset 28.4.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 28.4.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 2.5.2022 – 17.5.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen