Lupainsinöörin lupapäätökset 28.10.2021, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 28.10.2021, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 1.11.2021 – 16.11.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen