Lupainsinöörin lupapäätökset 27.7.2023, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 27.7.2023, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / rakennusvalvonta
Tiedoksiantoaika: 31.7.2023 – 15.8.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen