Lupainsinöörin lupapäätökset 27.4.2023, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 27.4.2023, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 2.5.2023 – 17.5.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen