Lupainsinöörin lupapäätökset 27.10.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 27.10.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 31.10.2022 – 15.11.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen