Lupainsinöörin lupapäätökset 26.8.2021, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 26.8.2021, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 30.8.2021 – 14.9.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen