Lupainsinöörin lupapäätökset 26.3.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 26.3.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 30.3.2020 – 14.4.2020

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen