Lupainsinöörin lupapäätökset 25.8.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 25.8.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 29.8.2022 – 13.9.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen