Lupainsinöörin lupapäätökset 25.5.2023, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 25.5.2023, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 29.5.2023 – 13.6.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen