Lupainsinöörin lupapäätökset 25.5.2022, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 25.5.2022, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 30.5.2022 – 14.6.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen