Lupainsinöörin lupapäätökset 25.3.2021, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 25.3.2021, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 29.3.2021 – 13.4.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen