Lupainsinöörin lupapäätökset 25.2.2021, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 25.2.2021, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 1.3.2021 – 16.3.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen