Lupainsinöörin lupapäätökset 25.11.2021, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 25.11.2021, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 29.11.2021 – 14.12.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen