Lupainsinöörin lupapäätökset 25.1.2024, kantakaupunki

Lupainsinöörin lupapäätökset 25.1.2024, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 29.1.2024 – 13.2.2024

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen