Lupainsinöörin lupapäätökset 24.9.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 24.9.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 28.9.2020 – 13.10.2020

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen