Lupainsinöörin lupapäätökset 24.6.2021, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 24.6.2021, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 28.6.2021 – 13.7.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen