Lupainsinöörin lupapäätökset 24.3.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin lupapäätökset 24.3.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 28.3.2022 – 12.4.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen